Hlogo
Briefly introduce yourself to some of the artists behind the books we love.
These profiles were provided by the artists themselves and are printed here with his or her permission.

AIZUMI, AIDEN and AIZUMI, MARSHA
AOKI, DEB
ASAKAWA, GIL
AUSTIN, SUSAN
BAZALDUA, BARBARA
BRODERICK, SETSU
DALVI, AKEMI KONDO
DE MENTE, BOYE LAFAYETTE
DEMPSTER, BRIAN KOMEI
DE QUEIROZ, CHIZUKO JUDY SUGITA
DILLOWAY, MARGARET
EIMON, MINA
FURUTANI, DALE
GARCETTI, GIL
GOTO, SCOTT
GRAVES, TOM
HALE, CHRISTY
HAMAMURA, JOHN
HATA, DONALD
HILLSBOROUGH, ROMULUS
HIRABAYASHI, LANE
HIRAHARA, NAOMI
HIRASUNA, DELPHINE
HONGO, GARRETT
HOSHINO, FELICIA
IGUS, TOYOMI
IRIYE, MITSUYO
ISHII, CRAIG
ITO, TOSHIKO
ITO, WILLIE
JENKS NOGUCHI, DENEEN
KADOHATA, CYNTHIA
KAKUGAWA, FRANCES H.
KOBAYASHI, DONNA and MANNING, LAURIE
KOBAYASHI, MASUMI SALLY
KOMATSU, KALEIGH
KOMATSU, KIMBERLY
KONDO, ALAN
KRASNO, RENA
KUMATA, MICHELLE REIKO
LEE-TAI, AMY
LINDQUIST, HEATHER C.
MARINAOMI
MASUYAMA, EIKO
MATSUEDA, TSUKASA
MATSUMOTO, VALERIE J.
MATSUSHIMA, PAUL
MCCOY, RUS
MCREYNOLDS, JOHN
MITSUI BROWN, JANET
MIYAKE, PERRY
MOCHIZUKI, KEN
MORIMOTO, TAKIKO
MURAMOTO, GAEL
MYERS, TIM
NAGATANI, NICK
NAKAGAWA, KERRY YO
NAKAMURA, LORA
NAKANO, GENIE
NASCIMBENE, YAN
NOGUCHI, RICK
OKIMOTO, PAUL M.
OPPENHEIM, JOANNE
OSTROFF, HANNA
OTOSHI, KATHRYN
REEVES, RICHARD
REIBSTEIN, MARK
REVOYR, NINA
SAKAI, STAN
SAKUGAWA, YUMI
SATO, DALE
SATO, KIYO
SAY, ALLEN
SEKI, SUNNY
SHIGEKAWA, MARLENE
SHIMIZU, HARUKO
SHIMODA, TODD
SHINJO, SHELLY
SHIROTA, JON
STERN, JOEL
TACHIBANA, JUDY
TAGUCHI, DAN
TAKAYAMA, PATRICIA
TAKEI, BARBARA
TAMURA, GEORGE
TANAKA, KENNETH
TANEGASHIMA, KAORI
TERASAKI, STAN
TURNER, PAM
UCHIMA, ANSHO MAS
USUKI, PATRICIA
UYEMATSU, AMY
WANG, SOPHIE
YABU, SHIGERU
YAMADA, DEBBIE
YAMADA, MITSUYE
YAMASHITA, KAREN TEI
YAMAUCHI, WAKAKO
YASHIMA, MOMO
YOGI, STAN
YONEDA, KATHY FONG

* * *